Afgørelse om NEP-krav for BankNordik

Finanstilsynet har truffet afgørelse om fastsættelse af kravet til bankens nedskrivningsegnede passiver. Finanstilsynet har fastsat NEP-kravet til 30,5% af bankens risikovægtede aktiver pr. ultimo 2018. NEP-kravet indfases i perioden fra 2020-2025. BankNordik forventer at dække størstedelen af NEP-kravet ved udstedelse af Tier 3 kapital.

 

Denne afgørelse er i tråd med de foreløbige principper for krav til nedskrivningsegnede passiver for pengeinstitutter på Færøerne, som Finanstilsynet offentliggjorte den 27. juni 2018, hvor NEP-kravet blev fastsat til to gange solvensbehovet inklusiv kapitalbuffere, med undtagelse af henholdsvis den systemiske buffer på Færøerne og den kontracykliske buffer i Danmark. NEP-kravet opgøres årligt af Finanstilsynet, og offentliggøres på BankNordiks hjemmeside her.

 

BankNordiks nuværende kapitalmålsætninger for den egentlige kernekapitalprocent og solvensprocent er henholdsvis 17% og 20%. På baggrund af Finanstilsynets afgørelse vil BankNordik revurdere den langsigtede kapitalplan, således at denne tager højde for ovennævnte NEP-krav. Banken vil redegøre nærmere for den revurderede kapitalplan i årsrapporten for 2019, som offentliggøres den 27. februar 2020.

 

Comments

comments